Meta tags

Veel informatie haalt Pandosearch uit zichtbare informatie op webpagina’s, zoals de titel en de lopende tekst. Dit is logisch, omdat je zoekresultaten wilt tonen waarin de gevraagde zoekterm zichtbaar aanwezig is.

Daarnaast maken we ook gebruik van visueel onzichtbare informatie in de broncode. Veel van deze informatie halen we uit zogeheten meta tags. Maar wat zijn dit precies en waarom is dit handig?

Onzichtbaar, maar toch vindbaar

Een webpagina bestaat uit HTML code. Een stukje HTML noemen we een tag. De basisstructuur van een HTML document is als volgt:

<html>
 <head>...</head>
 <body>...</body>
</html>

Je ziet dat elke tag tussen < en > staat en een begin- en eindmarkering heeft. Op de plek van de “…” staan normaal gesproken nog meer HTML tags. Voor nu is het van belang dat er een verschil is tussen head en body:

 • head: overkoepelende informatie over de webpagina. Denk hierbij aan de taal waarin het document is geschreven, de locatie van het kleine icoontje dat in je browserbalk te zien is en de plekken waar je opmaakinformatie (CSS) kunt vinden.
 • body: de informatie op de webpagina. Dit is de voor bezoekers daadwerkelijk zichtbare inhoud binnen het browservenster, zoals tekst, afbeeldingen, menu’s, contactformulieren, etcetera.

Ook meta tags zijn HTML tags. Ze bevinden zich in de head van een HTML document. Een voorbeeld ter illustratie:

<meta name="description" content="Omschrijving van de webpagina.">

De “name” en “content” hierboven zijn de eigenschappen van de meta tag. De name vertelt welk soort meta tag het is en de content is de daadwerkelijke informatie die van belang is.

Omdat meta tags in de head staan, zijn ze aan de ene kant publiek beschikbaar (want onderdeel van de publiek beschikbare HTML broncode die iedereen kan opvragen) en aan de andere kant onzichtbaar (want niet onderdeel van de body, de informatie die een menselijke bezoeker normaal gesproken bekijkt).

Dit maakt meta tags uitermate geschikt voor gegevens die voor je browser, zoekmachines en andere computersystemen relevant kunnen zijn. Denk aan dingen als:

 • description: een korte samenvatting van de inhoud van de webpagina. Google toont deze informatie bijvoorbeeld soms in zoekresultaten.
 • keywords: een lijst met steekwoorden (tags) die passen bij de inhoud van de webpagina. Pandosearch neemt deze standaard mee als doorzoekbare informatie.

De lijst met mogelijke meta tags is eindeloos. Reden hiervoor is dat iedereen vrij is om zelf nieuwe meta tags te definiëren. Pandosearch doet dit ook:

 • We bieden standaard de keymatch functionaliteit aan via meta tags, waarmee klanten kunnen aangeven voor welk zoekwoord een pagina bovenaan moet komen.
 • Daarnaast spreken we soms ook maatwerk meta tags af. Een klant voegt die toe aan de HTML en vult deze zelf met informatie. Wij lezen deze informatie uit en voegen deze toe aan de gegevens die we over de webpagina opslaan.

Waarom is dit handig?

Als meta tags voor bezoekers onzichtbaar zijn, wat is dan precies het nut? Dat is een goede vraag waar we niet één antwoord op kunnen geven. Zoals hierboven gezegd leest een webbrowser bepaalde meta tags uit en kan op basis hiervan de weergave van de webpagina anders worden. Denk aan een meta tag die iets zegt over het gewenste beeldformaat. Een browser snapt dit en kan de tekstgrootte aanpassen en/of het beeld in- of uitzoomen als de informatie uit de meta tag hier aanleiding toe geeft.

Dit is slechts één voorbeeld – er zijn nog heel veel andere meta tags en manieren waarop browsers, zoekmachines en andere systemen er gebruik van maken.

Als we ons beperken tot Pandosearch, kunnen meta tags een belangrijke aanvulling zijn op de zichtbare tekst op een webpagina. Een greep uit de mogelijkheden:

 • Onzichtbare tekst toch vindbaar laten zijn. De “description” en “keywords” meta tags zijn niet direct zichtbaar voor gebruikers. Dit biedt content experts de mogelijkheid om hier specifieke begrippen te gebruiken die in de lopende tekst niet handig in te passen zijn, maar wél relevant zijn als mensen de zoekfunctie gebruiken.
 • Categoriseren. Meta tags zijn een manier om Pandosearch te informeren dat een pagina tot een bepaalde categorie behoort. Denk aan een documenttype, zoals “blog”, “kennisbank” of “algemeen”. Als Pandosearch dit weet, maakt dat het mogelijk om binnen zoekresultaten verder te verfijnen en/of om de documenten waarin je zoekt te beperken tot een specifiek documenttype. Ditzelfde kun je ook doen voor productgroepen, talen, afdelingen, noem maar op. Meta tags bieden een manier om Pandosearch hierover te informeren zonder dat je de zichtbare inhoud van je webpagina’s hoeft te veranderen.
 • Een pagina bovenaan zetten in de zoekresultaten. Zoals al eerder in het artikel genoemd, biedt Pandosearch de keymatch functie om geforceerd een pagina bovenaan de resultaten te krijgen gegeven een bepaalde zoekterm. Dit werkt via de “keymatch” meta tag.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden, waarvan sommige erg technisch van aard zijn. Het gaat te ver om deze hier allemaal te benoemen.

Wat we tot slot nog wel willen benoemen is het volgende. Meta tags bestaan al heel lang bestaan en zijn algemeen bekend als basisonderdeel van HTML broncode. Dit betekent dat ze in veel websitebeheersystemen (Wordpress, Sitecore, Umbraco, etcetera) makkelijk toe te voegen en aan te passen zijn. Dit maakt het voor onze klanten een toegankelijke manier om webpagina’s te verrijken met meta-informatie, zonder dat ze extra software moeten aanschaffen en/of voor bezoekers zichtbaar iets hoeven te wijzigen aan hun website.

Tot zover deze algemene informatie over meta tags. Mocht je specifieke vragen hebben over de meta tags in jouw Pandosearch implementatie, neem dan even contact via één van onze supportkanalen en we helpen je graag verder.