Hoe werken synoniemen?

Synoniemen zijn twee of meer zoektermen die hetzelfde betekenen. Dit kunnen losse woorden zijn (bijvoorbeeld “fiets” en “rijwiel”), maar ook begrippen die uit meerdere woorden bestaan (bijvoorbeeld “home cinema” en “thuisbioscoop”).

Hoe werkt het?

Synoniemen kun je beheren via het Pando Panel. Nadat je synoniemen hebt ingevuld en toegepast, zullen bezoekers ook zoekresultaten zien als een synoniem van de gebruikte zoekterm voorkomt op de pagina.

Voorbeeld met “fiets” en “rijwiel” als synoniemen: als iemand zoekt op “rijwiel”, zullen pagina’s waar “fiets” op voorkomt (maar geen “rijwiel”!) terugkomen in de zoekresultaten. Dit geldt overigens ook andersom: als iemand op “fiets” zoekt, komen ook pagina’s terug waar alleen “rijwiel” op voorkomt.

Synoniemen kunnen heel handig zijn, maar ze zijn geen wondermiddel. De rest van dit artikel gaat dieper in op het optimaliseren van content en wat de beperkingen en valkuilen zijn bij het gebruik van synoniemen.

De basis: spreek de taal van je bezoekers

Als je ziet dat bezoekers zoektermen gebruiken waar geen zoekresultaten op terugkomen (bijvoorbeeld via de Rapportages in het Pando Panel), dan kan de verleiding groot zijn om “meteen even snel een synoniem toe te voegen”, simpelweg omdat je toch al in het Pando Panel bezig bent.

Het klinkt misschien wat gek, maar ons advies is: kijk eerst naar alternatieven!

Waarom zeggen we dat?

Veel van onze klanten hebben publieke websites met veel informatie voor een brede doelgroep. Zij gebruiken Pandosearch om de zoekfunctie op hun website zo goed mogelijk te krijgen. Daarnaast willen ze ook zoveel mogelijk bezoekers naar hun website krijgen via externe zoekmachines (Google, Bing, DuckDuckGo, etcetera). Voor beide doelen geldt dat het helpt om zoveel mogelijk de taal te spreken van (potentiële) bezoekers.

In de basis doe je dit het beste door in de teksten op je website de woorden te gebruiken waar mensen op zoeken. Voor externe zoekmachines (SEO) betekent dit: gebruik deze woorden in de zichtbare teksten op je website. Voor Pandosearch is dit direct ook een goede plek. Ook wij kijken standaard altijd naar de titel (title) en inhoud (body) van webpagina’s bij het indexeren van informatie.

Als je alleen binnen Pandosearch een synoniem invoert, dan mis je de automatische optimalisatie voor externe zoekmachines. Immers, het synoniem staat dan niet écht op de pagina, waardoor externe zoekmachines het niet kunnen vinden. Daarom raden we aan om waar mogelijk je taalgebruik zoveel mogelijk af te stemmen op de doelgroep die je probeert te bereiken.

Onzichtbaar je taalgebruik aanpassen

Het is mooi als je de taal spreekt van je bezoekers. Uit oogpunt van leesbaarheid is het echter niet altijd wenselijk om overal synoniemen te gebruiken. In het voorbeeld uit het begin van het artikel wordt een tekst er niet beter van als je overal “fiets” en “rijwiel” door elkaar gaat gebruiken, of geforceerd “fiets (of: rijwiel)” gaat schrijven puur voor betere zoekresultaten.

Gelukkig is er binnen Pandosearch dan een alternatief: gebruik meta tags. Meta tags zijn stukjes HTML die voor bezoekers niet zichtbaar zijn, maar wel voor Pandosearch (en allerlei andere zoekmachines en webapplicaties). In dit artikel vertellen we er meer over. Voor synoniemen zijn specifiek de volgende meta tags relevant:

  • description – een korte beschrijving van de pagina (1-3 zinnen)
  • keywords – een kommagescheiden lijst zoektermen

Bovenstaande meta tags waren vroeger van groot belang voor externe zoekmachines (SEO). De laatste jaren worden deze echter niet of nauwelijks meer gebruikt om relevantie van een webpagina te bepalen. Google toont de description soms wel als inhoud van de pagina in zoekresultaten.

Vanuit dit laatste oogpunt en vanuit historie hebben bijna alle content management systemen (CMS’en) ondersteuning voor het invullen van description en keywords. En vaak zijn deze velden ook goed gevuld.

Pandosearch verwerkt deze informatie daarom op een soortgelijke manier als lopende tekst op een pagina. Dit zorgt ervoor dat zaken als vervoegingen automatisch worden herkend en dat de zoektermen ook terugkomen in autocomplete suggesties.

Synoniemen komen op deze manier op een natuurlijke manier terug in de suggesties en zoekresultaten vanuit Pandosearch, zonder dat je informatie zichtbaar hoeft aan te passen.

Toch synoniemen gebruiken

Ook het aanpassen van onzichtbare tekst via meta tags kan in sommige gevallen niet wenselijk zijn, of simpelweg niet mogelijk. Synoniemen zijn dan vaak de enige manier om toch zoekresultaten te krijgen als een woord niet voorkomt in de informatie op een pagina.

Het is dan goed om te weten dat synoniemen niet hetzelfde werken als andere informatie die Pandosearch indexeert. Reden hiervoor is dat de synoniemen die je in het Pando Panel invoert niet écht in de daadwerkelijke tekst op de pagina staan. Dit levert een aantal technische beperkingen op in de geautomatiseerde verwerking:

  • Automatische herkenning van vervoegingen (o.a. enkelvoud/meervoud, werkwoordstammen) is niet altijd 100% accuraat
  • Het tonen van synoniemen in autocomplete suggesties is standaard uitgeschakeld en technisch niet altijd mogelijk

Beiden hebben te maken met de geavanceerde tekstanalyses die Pandosearch doet en op welk moment in het verwerkingsproces deze plaatsvinden. Het valt buiten de scope van dit artikel om dit op deze plek geheel technisch uit te diepen.

Praktisch gezien raden we aan om te beginnen met het invoeren van enkelvoudsvormen van synoniemen (“fiets” en “rijwiel” in het voorbeeld). Nadat je deze hebt toegepast, kun je zelf testen of je de verwachte zoekresultaten krijgt voor beide woorden. Probeer ook de meervoudsvormen (of andere vervoegingen) en kijk of dit goed werkt. Zo niet, voeg dan een apart synoniem toe voor het meervoud (“fietsen” en “rijwielen”) of voeg de meervoudsvormen toe aan het enkelvoudige synoniem. De keuze voor aparte synoniemen of samenvoegen is een inhoudelijke keuze.

Wat betreft het tonen van synoniemen in autocomplete suggesties: mocht het wenselijk zijn om dit te activeren, neem dan via e-mail contact op met support. We kijken dan of het in jouw specifieke situatie mogelijk is om dit te doen.

Tot slot

Dit artikel gaat over synoniemen, maar raadt als eerste aan om alternatieven te bekijken. Je zou je kunnen afvragen: waarom bieden we deze functionaliteit dan überhaupt aan?

In de praktijk komen onze klanten vaak toch net randgevallen tegen waarbij de alternatieven simpelweg niet werkbaar zijn. Dit kan om domeinspecifiek taalgebruik gaan of om woorden waarbij geautomatiseerd herkennen van vervoegingen (nog) niet goed genoeg werkt. Ook kiezen onze klanten er soms bewust voor om zelf een nieuw begrip te introduceren, waarbij een synoniem kan helpen om bezoekers daarmee kennis te laten maken.

Daarom is alles bij elkaar onze conclusie: spreek in de basis zoveel mogelijk de taal van je bezoekers. Gebruik synoniemen daarbij als een extra functionaliteit om je zoekfunctie nóg beter te maken.